Hlavní logo
PRÁVNÍ SLUŽBY
Matej Koza

Mgr. Matej Koza

Mgr. Matej Koza absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2008. Advokátem je od roku 2012, v seznamu advokátů České advokátní komory je zapsán pod č. osvědčení 14302.

V rámci své generální praxe se specializuje na zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, obhajobu v trestních věcech, sepisování listin a zpracovávání právních rozborů. Díky tomu funguje nejen jako efektivní podpora pro podnikatele, ale také jako rádce pro běžné lidi, kteří se v některých životních situacích neobejdou bez kvalifikované právní pomoci.

Přesvědčte se sami, stačí využít sekce kontakty a nezávazně projednat podmínky vzájemné spolupráce, kdy rozhodnutí o případném využití služeb této kanceláře je jen na Vás. Účelem úvodní zprávy je zároveň upřesnění Vašich požadavků tak, aby Vám mohly být poskytnuty odpovídající právní služby k ochraně a prosazení Vašich práv a oprávněných zájmů.

IČ: 73734136
DIČ: CZ8012266097

Právní zastoupení

Advokát hájí Vaše práva a oprávněné zájmy v řízení, jehož pravidla jsou často složitá a nepřehledná.

Obhajoba

Advokát hájí Vaší osobu v trestním řízení, v němž státní orgány zjišťují trestné činy a trestají jejich pachatele.

Nemovité věci

Advokát posoudí vztahy k nemovitým věcem, jejichž náležitá úprava zaslouží zvýšenou pozornost.

Smluvní agenda

Advokát sepíše či zkontroluje smlouvu, které obsahuje vymezení vzájemných práv a povinností smluvních stran.

Vymáhání pohledávek

Advokát vymáhá dlužné částky, které dlužník odmítá zaplatit dobrovolně nebo jejichž důvodnost dokonce popírá.

Obchodní korporace

Advokát poradí ve věcech obchodních společností, jejichž struktura a řízení vyžadují náležitou informovanost v mnoha ohledech.

Fotka z interieru první Fotka z interieru druhá Fotka z interieru třetí

Odměna

Odměnu je možno stanovit teprve po sdělení konkrétních okolností případu a poptávané služby. Nejběžnějším typem odměny je smluvní odměna časová, počítána za každou hodinu právních služeb. K odměně je účtována příslušná částka daně z přidané hodnoty.

Kancelář se řídí těmito zásadami ochrany osobních údajů GDPR. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora.

ZJISTIT VÍCE

Návštěva kanceláře

Pro větší komfort se ke své návštěvě, prosím, objednejte. Využít můžete e-mail, kontaktní telefon či on-line kontaktní formulář, kde lze rovněž zároveň nastínit svůj problém nebo požadavek.

Advokátní kancelář sídlí v administrativní budově HRADČANSKÁ OFFICE CENTER na Praze 6, přímo nad stanicí metra A - Hradčanská. Cestujete-li sem městskou hromadnou dopravou, můžete využít právě metro (linka A), tramvaj (linky 1, 2, 8, 12, 18, 20, 25, 26), četné autobusy včetně příměstských linek, nebo dokonce vlak do nedaleké stanice Nádraží Praha - Dejvická. Míříte-li sem automobilem, jistě oceníte možnost parkování v okolních ulicích.

Právní služby jsou poskytovány především v obvyklé pracovní době (Pondělí - Pátek: 9:00 - 16:00 hod.) Nepodaří-li se Vám v advokátní kanceláři nikoho zastihnout, využijte prosím sekce kontakty, kde je umožněno zanechání vzkazu.

Kontakty


info@kozalegal.cz
Milady Horákové 116/109
160 00 Praha 6 - Hradčany
+420 233 312 945