Hlavní logo
PRÁVNÍ SLUŽBY
Matej Koza

O MNĚ

Jsem absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde jsem získal titul Mgr. Od roku 2008 jsem sbíral zkušenosti jako advokátní koncipient a od roku 2012 působím jako samostatný advokát.

Jako advokát chráním a prosazuji práva a oprávněné zájmy svých klientů. V rámci své praxe zastupuji klienty ve všech typech řízení. Poskytuji účinnou obhajobu v trestních věcech. Pomáhám obětem trestných činů dosáhnout spravedlnosti. Radím při tvorbě a vyjednávání smluv. Efektivně vymáhám dlužné částky. Poskytuji komplexní právní služby pro obchodní korporace.

Jsem registrován v České advokátní komoře pod číslem 14302.

Právní zastoupení

Hájím Vaše práva a oprávněné zájmy v řízení, jehož pravidla jsou často složitá a nepřehledná.

Obhajoba

Hájím Vaší osobu v trestním řízení, v němž státní orgány zjišťují trestné činy a trestají jejich pachatele.

Nemovité věci

Posoudím vztahy k nemovitým věcem, jejichž náležitá úprava zaslouží zvýšenou pozornost.

Smluvní agenda

Sepíšu a zkontroluji smlouvu, která obsahuje vymezení vzájemných práv a povinností smluvních stran.

Vymáhání pohledávek

Vymáhám dlužné částky, které dlužník odmítá zaplatit dobrovolně nebo jejichž důvodnost dokonce popírá.

Obchodní korporace

Poradím ve věcech obchodních společností, jejichž struktura a řízení vyžadují náležitou informovanost v mnoha ohledech.

Fotka z interieru první Fotka z interieru druhá Fotka z interieru třetí

ODMĚNA

Odměnu za právní služby sjednávám po sdělení konkrétních okolností případu a poptávané služby. Nejběžnějším typem odměny je smluvní odměna časová, počítána za každou hodinu právních služeb. Vyúčtování právních služeb provádím vždy transparentním způsobem. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora. Řídím se těmito zásadami ochrany osobních údajů GDPR.

ZJISTIT VÍCE

KONTAKTY

Má kancelář sídlí v administrativní budově HRADČANSKÁ OFFICE CENTER na Praze 6, přímo nad stanicí metra A - Hradčanská. Právní služby zde poskytuji v obvyklé pracovní době. Při výkonu advokacie používám elektromobil pořízený v rámci programu Elektromobilita. Mgr. Matej Koza, advokát, IČO 73734136.


info@kozalegal.cz
Milady Horákové 116/109
160 00 Praha 6 - Hradčany
+420 233 312 945