Hlavní logo
PRÁVNÍ SLUŽBY
Matej Koza

O MNĚ

Právní vzdělání jsem získal na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Zde mi byl po ukončení studia udělen titul Mgr. Od roku 2008 jsem vykonával praxi advokátního koncipienta. Advokátem jsem od roku 2012. V současné době působím jako samostatný advokát. V seznamu advokátů České advokátní komory jsem zapsán pod č. osvědčení 14302.

Jako advokát chráním a prosazuji práva a oprávněné zájmy svých klientů. V rámci své praxe se specializuji na zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, obhajobu v trestních věcech a zastupování poškozených v trestním řízení. Dále se věnuji problematice smluvních závazků, vymáhání pohledávek a právu obchodních korporací.

Právní služby poskytuji také v anglickém jazyce.

Právní zastoupení

Hájím Vaše práva a oprávněné zájmy v řízení, jehož pravidla jsou často složitá a nepřehledná.

Obhajoba

Hájím Vaší osobu v trestním řízení, v němž státní orgány zjišťují trestné činy a trestají jejich pachatele.

Nemovité věci

Posoudím vztahy k nemovitým věcem, jejichž náležitá úprava zaslouží zvýšenou pozornost.

Smluvní agenda

Sepíšu a zkontroluji smlouvu, která obsahuje vymezení vzájemných práv a povinností smluvních stran.

Vymáhání pohledávek

Vymáhám dlužné částky, které dlužník odmítá zaplatit dobrovolně nebo jejichž důvodnost dokonce popírá.

Obchodní korporace

Poradím ve věcech obchodních společností, jejichž struktura a řízení vyžadují náležitou informovanost v mnoha ohledech.

Fotka z interieru první Fotka z interieru druhá Fotka z interieru třetí

ODMĚNA

Odměnu za právní služby sjednávám po sdělení konkrétních okolností případu a poptávané služby. Nejběžnějším typem odměny je smluvní odměna časová, počítána za každou hodinu právních služeb. Vyúčtování právních služeb provádím vždy transparentním způsobem. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora. Řídím se těmito zásadami ochrany osobních údajů GDPR.

ZJISTIT VÍCE

KONTAKTY

Má kancelář sídlí v administrativní budově HRADČANSKÁ OFFICE CENTER na Praze 6, přímo nad stanicí metra A - Hradčanská. Právní služby zde poskytuji v obvyklé pracovní době. Mgr. Matej Koza, advokát, IČO 73734136.


info@kozalegal.cz
Milady Horákové 116/109
160 00 Praha 6 - Hradčany
+420 233 312 945